• Čet. tra. 25th, 2024

SINKO Institut

Studijski institut za novinarstvo, kulturu i obrazovanje

Djelatnosti

Područje djelovanja:

– Demokratska politička kultura
– Kultura i umjetnost
– Obrazovanje, znanost i istraživanje

Djelatnosti:

SINKO Institut organizira i provodi stručne studijsko-istraživačke, informativne, dokumentarističke, znanstveno-obrazovne, nastavne, promocijske i programsko-edukacijske vidove djelatnosti vezane uz:

– obrazovanje za demokratsko građanstvo
– promicanje nenasilja i izgradnja mira
– prevencija nasilja (prevencija nasilja među djecom i mladima)
– volonterstvo (promicanje i razvoj volonterstva)
– promicanje društvene solidarnosti
– promicanje dobrog upravljanja
– interkulturalni dijalog
– razvoj civilnog društva
– javno informiranje i medije (proizvodnja medijskih sadržaja, poticanje kritičke rasprave u medijima, promicanje medijske pismenosti, praćenje društvene odgovornosti medija i ostale
djelatnosti javnog informiranja i medija)

– kulturnu baštinu (općekulturna /kulturološla/ djelatnost)
– izvedbenu umjetnost (dramske umjetnosti, plesne umjetnosti, glazba i glazbeno-scenske umjetnosti, kulturno-umjetnički /glazbeni i scenski/ amaterizam, inovativne izvedbene umjetničke prakse, glazbene i scenske manifestacije i festivali)
– vizualnu umjetnost (likovne umjetnosti, dizajn i arhitektura, fotografska umjetnost, likovni amaterizam, inovativne umjetničke prakse, manifestacije vizualnih umjetnosti)
– književno-nakladničku djelatnost ( književno stvaralaštvo, literarni amaterizam,)
– audiovizualnu djelatnost (filmska i video djelatnost, radio-televizijska djelatnost, interaktivni mediji, audiovizualni amaterizam, inovativne audiovizualne prakse)
– medijsku kulturu

– odgoj i obrazovanje (razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja; cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava; poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju; odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta; odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode; međunarodnu suradnju i mobilnost u obrazovanju; ulogu strukovnih udruga u odgoju i obrazovanju; ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja)
– znanost, stručni rad i istraživanje ( znanstveno istraživački rad, organizaciju domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija, popularizaciju znanosti, umrežavanje i međunarodnu znanstvenu i stručnu suradnju)

Navedene djelatnosti Udruga će provoditi kroz slijedeće poslove:

– organiziranje studijskih predavanja, tečajeva, seminara, konferencija i okruglih stolova
– organiziranje izložbi, koncertnih, književnih i tematskih večeri
– organiziranje i provođenje edukacijskih programa za učenike osnovnih i srednjih škola
– organiziranje studijskih radionica i znanstvenih debata
– održavanje prezentacija, tribina, javnih rasprava
– organiziranje promotivnih događanja, priredbi, izložbi radova svojih članova, u svrhu predstavljanja programa i njegovih rezultata
– organiziranje odgojno-obrazovnih, pedagoških, kulturnih, društvenih radionica i igraonica
– sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, edukacijama, kongresima i slično koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima udruge
– izdavanje glasila i drugih oblika informiranja javnosti o radu udruge
– pokretanje i uređivanje novinskih internetskih portala, elektronskih časopisa i drugih elektronskih medija
– izdavanje priručnika, članaka, te informativnih i edukativnih brošura i publikacija, plakata, letaka i drugih promotivnih materijala
– produkciju filmskih i video sadržaja
– produkciju radio-televizijskih sadržaja
– prevođenje, izdavanje i distribucija stručne literature
– pružanje profesionalne podrške pojedincima i organizacijama iz područja djelatnosti Udruge
– surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama
– obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenim ovim Statutom.